środa, 25 maja 2016

Stawianie ploty PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Stawianie sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Sztachety z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balaski z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane ploty PVC na plot i furtkę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz