środa, 27 kwietnia 2016

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym okiem z trudem je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie ogrodzenia te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało biegłym ślipiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, lekkiej obróbce oraz stosunkowo niskiej cenie. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo od razu ociosuje, składa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy balaski Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz podstawy zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor kamieni na sztachety PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa, przybierają one wtenczas rozmaite pigmenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak ogromnych złóż wycina się największe bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie wolno również siekać na sześciany o równych zarysach, używane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy pomocy specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nieregularnych obrysów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie plastykowe używa się również wapienie - skały aluwialne, powstałe z uzbieranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zachwalane na ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę sztachetowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie można wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu parku oraz naszych zamiłowań forma kamiennych tafel może być różnorodny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki i sztachety plastikowe na plot i furtkę sztachetowa konstruuje się z skał różnorakiego zarysu, zestawionych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje spośród kawałków o nieproporcjonalnych zarysach, należy je właściwie łączyć tzn. tak, żeby kształt każdego następnego zespalał się z uprzednim. Żeby takie płot było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia z Winylu należą do skał mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur migiem niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają także mchem i wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia bądź rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Sprofilowane jednostki oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, żeby głazy na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz